Privacy statement

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wielervereniging HRC Excelsior verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op onze wielervereniging.

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Wielervereniging HRC Excelsior de persoonsgegevens?

De wielervereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van die verbonden zijn aan de vereniging;
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de vereniging of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt persoonsgegevens in Excel, een webapplicatie voor leden  en e-boekhouden, de administratieve applicatie van de vereniging.

Waarvoor verwerkt Wielervereniging HRC Excelsior persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de vereniging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger hebben we veelal persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie van de vereniging bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van een sectie, of vanuit het bestuur. Wil je niet benaderd, dan kun je dit aangeven door mailtje te sturen naar onze secretaris agj.ensink@quicknet.nl.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie,  enzovoorts.

Verwerkt Wielervereniging HRC Excelsior ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens niet.

De vereniging controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Wielervereniging HRC Excelsior om met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan erbij mijn persoonsgegevens?

Alleen het bestuur en de kascommissie van de HRC Excelsior kan je gegevens inzien.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Nee, dit doet de HRC Excelsior niet.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard    

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Zie autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan ik zien welke gegevens de Wielervereniging HRC Excelsior van mij verwerkt?

De soorten gegevens zijn terug te vinden in het Register Persoonsgegevens welke opgenomen is in het privacybeleid.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging kun je terecht bij de sectie waarvan je lid bent. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het bestuur.

Wijzigingen privacybeleid

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid indien daar vanuit wettelijk kader of andere wijze aanleiding toe is.

Reacties zijn gesloten.